WARNING!

You have opened the website using an outdated browser, therefore the content is not shown correctly. Please open the website with an up-to-date browser, such as Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari.

Matt Commando Green

CC 4176

Jeśliby przetłumaczyć słowo z Łaciny, oznacza ono „spojrzenie do wewnątrz”. Jest przeczuciem podjęcia właściwej decyzji, pozornie bez żadnego racjonalnego powodu, pod wpływem chwili, emocji i bez ostrzeżenia. Po prostu to wiesz: potrzebujesz tej folii. Na twoim samochodzie. Teraz.