WARNING!

You have opened the website using an outdated browser, therefore the content is not shown correctly. Please open the website with an up-to-date browser, such as Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari.

Impressum
Uwaga: Niniejsza stopka redakcyjna dotyczy niniejszej strony internetowej, a także strony PWF na Instagramie, strony PWF na Facebooku oraz kanału PWF na YouTube.

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

BRUXSAFOL Folien GmbH
Thüringenstrasse 2
97762 Hammelburg

Reprezentowana przez dyrektorów zarządzających:

Michael Brux, Thomas Brux

kontakt:

Tel.: +49 9732 / 7873-0
Faks: +49 9732 / 7873-78
E-mail: info@bruxsafol.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Schweinfurcie
Numer rejestracyjny: HRB 2487

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a:

DE 162298246

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższym nadruku.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.
Odpowiedzialność za treść
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednakże, zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.
Odpowiedzialność za linki
Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.
Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym.